ES projektas 2016-2017

UAB „Inkamus“ įgyvendindama projektą „UAB „Inkamus“ darbo našumo didinimas, optimizuojant paslaugų teikimo verslo procesus, diegiant inovatyvius vadybos metodus“ siekia padidinti darbo produktyvumą bei konkurencingumą rinkoje ir numato diegti inovatyvią vadybos metodiką, optimizuojančią sekančius verslo valdymo procesus: buhalterinių paslaugų teikimą, projektų valdymą, pardavimus. Šis projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Partneriai